UTILEV CZ
Utilev
Akční nabídky
Neváhejte využít speciálních nabídek vysokozdvižných vozíků značky UTILEV za mimořádně výhodné ceny!
Ekonomická výhodnost
Partnerství společnosti YALE CZ a celosvětové značky vysokozdvižných vozíků UTILEV přináší nesporné výhody v podobě úspor celkové výše nákladů.
Cenová dostupnost
Použití osvědčených, vysoce kvalitních a odolných komponentů, účinných filtrů a vynikajícího chladicího systému zabezpečuje spolehlivý provoz a pomalejší opotřebení.
Kontaktujte nás
Kontaktujte výhradního zástupce v ČR pro získání více informací o vysokozdvižných vozíkách UTILEV